Kệ trồng nấm

Giá: Liên hệ

– Có thể áp dụng cho trang trại trồng nấm
– Trang trại canh tác không sử dụng đất có thể được hình thành
– Gia nhiệt ống thép – nấu chảy nhựa bằng thiết bị – bọc nhựa bề mặt ống thép, gia công lần cuối theo kích thước khách hàng

0905295337