Kệ trung tải 5 tầng (D2m x R0.6m x C2.5m)

Giá: Liên hệ

– Chịu tải 500kg/tầng
– Chân trụ Omega 50×60 dày 1.9mm
– Tay beam 35×75 dày 1.9mm
– Mâm tôn dày 0.8mm (tăng cứng 1.0mm)
– Thanh giằng chéo, ngang hộp (20x40x1.0)mm

0905295337