QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Việt POS Rack luôn định hướng chuyên nghiệp từ tư vấn đến triển khai thực tế, lấy khách hàng làm trung tâm mang lại ích cao nhất, giải pháp kiện toàn và hiện đại.

Bạn cần kệ kho hàng ngay lúc này ?
Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn, báo giá miễn phí.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

Tiếp nhận khách hàng
Tiếp nhận nhu cầu khách hàng từng mô hình cụ thể.

Phân tích nhu cầu
Phân tích mô hình lưu trử kho hàng khách hàng.

Bảng vẻ + báo giá
Lên bảng vẻ layout và dự toán báo giá.

Triển khai + nghiệm thu
Triển khai thi công, nghiệp thu đưa vào vận hành.

Bạn đã chọn kệ phù hợp chưa ?

Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn miễn phí, các dòng kệ và giải pháp vận hành kho hàng phù hợp mô hình bạn, một cách tiết kiệm chi phí và khoa học nhất.

Để lại lời nhắn

SẢN XUẤT TẠI VIỆT POS - RACK

Sản xuất hiện đại
Nguyên liệu iso
sơn tỉnh điện tự động
lắp đặt an toàn

 

GIẢI PHÁP THAM KHẢO TẠI VIỆT POS – RACK

Bạn cần tư vấn hãy gọi cho chúng tôi ?
Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn, báo giá miễn phí.