VIDEO – VIỆT POS RACK

Cung cấp video mô phỏng vận hành kệ, video hướng dẫn lắp đặt kệ kho hàng, kệ siêu thị, kệ theo yêu cầu.

Kệ kho hàng Selective – Giải pháp chứa hàng bằng Pallet

Kệ Double Deep – Kệ kho hàng trọng tải nặng Việt Pos Rack

Hệ thống kệ Drive In – Tối ưu không gian lưu trữ kho hàng

Kệ Selective cho kho hàng có lối đi hẹp

Hệ thống kệ kho hàng Robot – Kệ Shuttle

Giải pháp ASRS – Hệ thống cất lấy hàng hóa tự động

Kệ trọng tải nặng Push Back – Hệ thống kệ lưu trữ pallet

Gravity Flow Rack – Giá đỡ dòng trọng lực