Hiển thị tất cả 8 kết quả

Pallet sắt do VIỆT POS RACK cung cấp có sức chịu tải lớn, sử dụng xe nâng được 2 đầu, xếp chồng lên nhau dễ dàng. Có nhiều loại pallet sắt: pallet nâng người, pallet thép, pallet lưới…

Pallet chứa hàng

Pallet lưới

Giá: Liên hệ

Pallet chứa hàng

Pallet sắt chồng gấp

Giá: Liên hệ

Pallet chứa hàng

Pallet sắt chồng ghép

Giá: Liên hệ

Pallet chứa hàng

Pallet sắt chồng ghép

Giá: Liên hệ

Pallet chứa hàng

Pallet sắt khung đế

Giá: Liên hệ

Pallet chứa hàng

Pallet sắt nâng người

Giá: Liên hệ

Pallet chứa hàng

Pallet thép

Giá: Liên hệ

Pallet chứa hàng

Pallet xếp chồng

Giá: Liên hệ
0905295337