Tuyển dụng

Chuyên viên sales xuất khẩu thị trường Châu Âu – Mỹ

Chuyên viên Sales dự án mãng

Kệ kho hàng Công Nghiệp

Chuyên viên sales đại lý kệ trưng bày

trong nước