Giá kệ chứa lốp xe tải

Giá: Liên hệ

– Sản phẩm này có thể được cố định xuống đất bằng bu lông nở để cải thiện độ bền của kệ.
– Sản phẩm này có thể được cố định vào tường thông qua tấm kết nối phía sau để tăng cường hơn nữa độ bền của kệ
– Thông số kỹ thuật của sản phẩm này có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng.

0905295337