Móc đơn gắn tôn lỗ loại-15cm ( mạ xi kẻm )

Giá: Liên hệ

– Chất liệu: Thép mạ kẽm
– Màu sắc: màu xi mạ
– Sử dụng cho các tấm lỗ choảng cách hai lỗ: 2.5cm (Đo từ tâm lỗ)
– Kích thước: 15 cm

0905295337