Quảng Bình

Hoàn thiện kệ tôn lỗ cho tạp hoá Ngọc Hải – Quảng Bình

Vừa qua, Việt POS Rack đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống kệ tôn lỗ [...]

Gấp rút hoàn thiện kệ siêu thị tại Mini Mart Hạnh – Quảng Bình

Vừa qua, Việt POS Rack đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống kệ siêu thị [...]

Lắp đặt hệ thống kệ siêu thị TTTM Thiện Nhân

Trung tâm thương mại Thiện Nhân-số 60A Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Với [...]

0905295337