Kệ đơn siêu thị 5 tầng (1.2×1.8)m

Giá: Liên hệ

– Loại dày  0.6/0.8
– Chiều cao kệ: 1.8m
– Chiều dài mâm tầng 1.2m
– Độ rộng mâm đáy 45cm
– Độ rộng mâm tầng 35cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0905295337