Kệ đơn siêu thị 4 tầng ( 0.7 x 1.5 )m

Giá: Liên hệ

– Loại dày 0.6
– Chiều cao kệ: 1.5m
– Chiều dài mâm tầng 0.7m
– Độ rộng mâm đấy 45cm
– Độ rộng mâm tầng 35cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0796 700 777