Kệ đơn siêu thị 4 tầng ( 0.9 x 1.5 )m

Giá: Liên hệ

– Loại dày 0.6/ 0.8
– Chiều cao kệ: 1.5m
– Chiều dài mâm tầng 0.9m
– Độ rộng mâm đấy 45cm
– Độ rộng mâm tầng 35cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0905295337