Kệ đơn siêu thị 5 tầng (0.7×1.8)m

Giá: Liên hệ

– Loại dày 0.6
– Chiều cao kệ: 1.8m
– Chiều dài mâm tầng 0.7m
– Độ rộng mâm đáy 45cm
– Độ rộng mâm tầng 35cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0905295337