Giá đỡ hệ thống ống dẫn

Giá: Liên hệ

– Giá đỡ hệ thống ống dẫn đặc biệt thích hợp để lưu trữ các loại vật liệu lâu hơn
– Giá đỡ có một không gian lưu trữ có thể thu vào độc lập, có thể được sử dụng với thiết bị nâng để tiếp cận thuận tiện
– Kệ đơn có thể chở tới 5 tấn và toàn bộ kệ có thể chứa hàng chục tấn hàng hóa

0905295337