Kệ siêu thị đơn tôn liền 90 cm – 120 cm

Giá: Liên hệ

– Chiều cao kệ: 1.2m
– Chiều dài: 0.9m

– Độ rộng mâm đáy 45cm
– Độ rộng mâm tầng 35cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0905295337