Kệ siêu thị đôi tôn liền 90 cm – 180 cm

Giá: Liên hệ

– Chiều cao kệ: 1.8m
– Chiều dài: 0.9m

– Độ rộng mâm đáy 45cm
– Độ rộng mâm tầng 35cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0905295337