Kệ đơn khung vuông đen mâm tôn 4 tầng (1.2×1.5)m

Giá: Liên hệ

– Loại dày 0.6
– Chiều cao kệ: 1.5m
– Chiều dài mâm tầng 1.2m
– Độ rộng mâm tầng 30cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0905295337