Quầy thanh toán có kệ trưng bày hàng hóa

Giá: Liên hệ

– Quầy có tủ khóa rất an toàn
– Có băng chuyền
– Có kệ trưng bày hàng hóa

0905295337