Kệ trung tải 4 tầng (D2m x R0,6m x C2m) 500kg/tầng

Giá: Liên hệ

– Kệ chịu tải 500kg / tầng
– Chân trụ Omega 50×60 dày 1.9mm
– Tay beam 35×75 dày 1.9mm
– Mâm tôn dày 0,8mm ( tăng cứng 1.0 mm )
– Thanh giằng chéo, ngang hộp (20x40x1.0) mm

0905295337