Kệ siêu thị đôi tôn liền 120 cm – 120 cm

Giá: Liên hệ

– Chiều cao kệ: 1.2m
– Chiều dài: 1.2m

– Độ rộng mâm đáy 45cm
– Độ rộng mâm tầng 35cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0905295337