Kệ đơn siêu thị tôn đục lỗ 120 cm – 120 cm

Giá: Liên hệ

– Chiều cao kệ: 1.2m
– Chiều dài: 1.2m

– Mặt đáy: D120cm x R45cm
– Mặt tầng: D120cm x R35cm
– Chịu lực mỗi mâm tầng 75kg – đến 90kg

0905295337